Solar Aid Prosjektet

Distribusjon av elektrisk lys fra solceller til alle husholdninger som en gave til de fattigste familiene med barn, som er med på å forandre livene fra den mørke tidsalder til fordelene med solcellelys er at det bidrar til bedre utdanningsmuligheter for barna, når de har muligheten til å studere på nattestid i forberedelsene til eksamen.

En kort evaluering av prosjektet i April 2013 bekrefter positiv påvirkning med bruk av solcellelamper til 35 familier. Alle er svært glade for lysene og uttrykker sin takknemlighet. Lampene er en revolusjon i livet deres,med fri enegi fra sola.De er istand til å arbeide etter solnedgang og tjene mer penger ved å tillegne seg handverksmessig dyktighet.Barna kan  studere etter mørkets frambrudd. Skolen har merket en forbedring av prestasjonene hos barn fra familier med tilgang til solcelleteknologi.

Som et ekstra bidrag,har mange skoler fått tildelt datamaskiner som får strøm fra solcellepaneler .Erfaringer fra pilotprosjektet har inspirert oss til å ta i på et enda større prosjekt,som et resultat av at enkle solcellelys har vist seg å være svært effektive i kampen mot fattigdom og reduksjon av denne.

Prosjekt

From darkness to light

Community credit for solar lamps

Empowering disadvantaged neighbors in the global village to escape from the curse of darkness for a brighter life in the solar age.

Worldview International Foundation in cooperation with Worldview Myanmar started a pilot project in 2012 to test 16 different solar lamps for the purpose of identifying the most cost-effective lamp for disadvantaged families without electricity. In addition to testing available lamps in the market, Worldview also worked with solar lamp producers to develop new designs. 35 of the poorest families were selected by a village committee for the first distribution of lamps. The committee is also following up the micro credit on a voluntary basis, with repayment within 6 months from the cost saved by the recipients on expensive candle lights.

One of the significant benefits of solar lights is that they contribute towards children’s education as they are able to study during the night and prepare for their exams.

A brief evaluation of the project in April 2013 confirmed a positive impact of the solar lamps given to the 35 families. They are all very happy with the lights and express their gratitude. The lamps are a revolution in their lives, with free energy from the sun. They are able to work after dark and earn more money by producing handicrafts. Children can also study after dark. The school has recognized an improvement in the performance of children from homes with solar lights. Furthermore, the families save money as they no longer need to purchase expensive candle lights or kerosene lamps that pollute and increase the risk of fire.

As an extra contribution, several schools have been awarded computers with solar panels.

Experience from the pilot project has inspired us to take on a larger project, as simple solar lights has proven to be very effective in reducing poverty.