En oversikt

Myanmars rike biologiske mangfold er truet. Dette er spesielt relatert til over 800 endemisk truede orkidearter. Disse vakre blomstrende plantene forsvinner raskt, som en årsak av ulovlig hogst og ulovlig høst som eksporteres til China for bruk i tradisjonell kinesisk medisin. Ved besøket av de Kongelige Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja av Norge i 2014, ble det ytt støtte til Myanmar fra Norge i arbeidet med å samle og lagre frø til den Globale Frøbanken på Svalbard, fra 400 truede Myanmar Orkideer.

Prosjektet startet i 2015 i samarbeid mellom Forestry Department og WIF. En viktig komponent i prosjektet var etableringen av et moderne og velutstyrt laboratorium og lagerrom for orkidefrø ved Forestry Departments Research Institute in Yezin, Nay Pyi Taw.De samlede frøene vil bli tatt vare på  av instituttet,før de sammen med frø fra endemisk truede orkideplanter blir brakt til frøbanken på Svalbard for permanent lagring . Frø fra 440 truede orkideer har blitt samlet og sendt til Svalbard Global Seed Vault.

Prosjektet har ledet ekspedisjoner til alle provinsene i Myanmar og samlet både frø og morplanter for senere pollinering og frøsamling.

Prosjektet er støttet av The Royal Norwegian Embassy Myanmar og The Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs

Orchid utbredelse laboratorium

WIF har siden 2013 produsert ca. 800 000 orkideplanter fra truede arter i sitt laboratorium i Yangon.

Storparten av disse plantene har blitt plassert ute i villmarken, for å hindre utryddelse av disse vakre vekstene, mens andre har blitt gjort tilgjengelige for< orkideentusiaster for å gjøre prosjektet bærekraftig.

Prosjekt

Saving endangered endemic orchids

What

Seeds to be stored at Svalbard Global Seed Vault Norway