FAKTA OM MANGROVETRÆR

  • Mangrover demper opp til 5 ganger mer Co2 enn  regnskogtrær.
  • Beskytter liv og eiendom fra ekstreme værforhold
  • Øker sjømatproduksjonen med opp til 50 % sea food production with up to 50%
  • Filtrere og renser vann,har stor betydning for beskyttelse av korallrev og tang
  • Hvert voksne tre produserer oksygen til fire mennesker.
  • Lager en kjølende effekt samt andre vitale øko-tjenester som er vitale for livet på jorda
  • Avhjelper sårbare kystsamfunn med bærekraftig utvikling til å vinne over fattigdom
Mangroves has a vital role in protection of lives and properties in vulnerable coastal communities from tsunamis and extreme weather.
Only 16% of the original mangrove forests are left in the vulnerable Delta Region of Myanmar (NASA 2013).
Mangroves mitigate up to 5 times more CO2 than terrestrial trees and store most of it in the ground.
Increasing sea food stocks with up to 50% with several other important features in adaptation to climate change.
Mangrove forests are disappearing three times faster than rainforests with a critical level in many countries.

C02- reduksjon

Mangrovetrær representerer en handgripelig påvirkning på klimaet with 83% av carbon deponering av havene, and 50% fra mangrovebeplantede kystlinjer,samt tang og koralrev. Mangrover har a vital rolle i beskyttelse av liv og eiendom i sårbare kystsamfunn fra tsunamier, cycloner og andre ekstreme værforhold.Trærne øker sjømatforrådene med opp til 50% med atskillige andre trekk særtrekk for å tilpasse seg klimaforandringene. Tross deres vitale rolle, forsvinner mangroveskoger tre ganger raskere enn regnskoger,dette har nådd et kritisk nivå i mange land. Det er på høy tid å snu denne trenden ved å øke gjenoppbyggingen gjennom en økende restaureringsprosess . Vårt mål er 1.000.000.000 trær i de neste 15 årene.

Investering i mangrover

5100000

mangrovetrær plantet og reddet i fase 1 (2015-2018)

300000000

mer vil skje i fase 2 (2019 - 2023)

350000000

mer som skjer i fase 3 (2020 - 2030)

Mangrove restoration
-the natural CO2 greenhouse gas mitigation

Tested and proven over millions of years, this method is the most cost-effective means of removing CO2 from the atmosphere with permanent storage in the ground, protected by living trees above the ground.

Blue carbon includes eco-service systems and sustainable development in coastal villages with the conservation of bio diversity.
Provides multiple benefits for your investment.

Adopter mangrovetrær mangrove trees

Sunne oseaner

Sivilisasjoner har blitt holdt i livet siden tidenes morgen med sunn mat og friske økosystemer gjennom gunstig påvirkning fra verdenshavene.

Vår fortsatte eksistens avhenger av hvordan vi ivaretar disse enorme ressursene

En nøkkel til sunne oseaner er mangrove, den eneste skogart som spirer i saltholdig vann, en buffer mellom sjø og land.Dette treet filtrerer og renser rester og sedimenter og på denne måten  beskyttes korallrev og sjøgressenger,i tillegg til at treet har en uovertruffen kapasitet ift. begrensning av klimagasser som Co2 opp til 5 ganger mer en regnskogtrær, med permanent lagring i grunnen. Dets økosystemtjenester er av største betydning for livet på vår Blå Planet.

Mangroveskoger redder liv og eiendom fra ekstremt vær i sårbare kystsamfunn. Dette mirakeltreet skaper et høyere terreng som beskyttelse mot en høyere sjøterskelheving.

Tross dette, disse vitale skogenes ressurser forsvinner tre ganger fortere enn regnskogers, i noen land med tap av bærekraft opp til et utryddingsnivå.

Prosjektet er også aktivt ift. fjerning av plastutslipp som truer livet i havene.

Løsningen er enkel

Vårt mål er å plante 1.000.000.000 trær for å oppnå den nødvendige globale påvirkningen på klimaforandringen.Restaurering er en tidsaktuell investering som genererer verdier som er mye høyere enn investeringskostnadene. For å nevne en av sisse fordelene; 50% økning av sjømatlagerne vil langt overgå investeringskostnadene.Videre; verdien av frukt,bihonning,råmaterialer for medisinproduksjon,og framfor alt verdien av VCS karbonenheter for det frivillige markedet vil vare i 100 år.

Thor Heyerdahl klimaparks prestasjoner

2012-2016

2012-15: Omfattende forskning på mangroverestaurering i samarbeid med Pathein Universitet,Myeik Universitet,og jordsmonn/laboraroriestøtte fra Yangon University.

2015-18:Plantet og reddet 6.1 millioner mangrovetrær.Etablering av mangrove genebank.

Oppvekstområder for enda 2 millioner  flere trær som skal plantes i 2018 i samarbeid med kystbosetningene.

Bærekraftig utvikling i 50 landsbyer,prosjekter som fokusere på  bedring av kårene for kvinner og barn,bevaring av biomangfoldet,redde endemisk truede orkideer, og ivaretaking av fauna og korallrev ift tilpasning  til klimaforandringene

Mangrove and CO2

FØR OG ETTER RESTAURERING

Erklæringen  i WIF om at

“Mangrovene har evnen til å dempe opp til 5 ganger mer Co2 enn regnskogtrær,og i tillegg representerer en viktig kjøleeffekt med mer enn 60.000 BTU-enheter pr.tre, blir rimelig underbygget  av beslektede  nye,ferske vitenskapelig studier slik som disse,inkludert i  UNEP -rapporten av 2014 som omhandler «carbon blue-kapasiteten til manfrovetrær.Sannelig,den respekterte lederen av klimaforandringsgruppa i UTS og vitenskapelig medlem av The International Blue Carbon Iniative,Professor Peter Ralph,ble 17.nov 2015 i Sydney Morning Herald, sitert i en artikkel, der han sier at sjøgress,mangrove  og salt myr absorberer karbon opp til 40 ganger hurtigere enn skoger, og lagrer det i tusen år. De foreløpige beregningene om at hvert voksne tre vil ha dempet  ca et tonn, involverer det beslektede estimat at ca 24% av dette co2-et er fanget i selve treet og resten i jordsmonnet soil. WIF prosjekterer også videre med et estimat på over 2 million ton C02 lagret i jorda (basert på dokumenterende analyser gjort av Pathein University og Yangon University i1 meter dype jordsmonnprøver i parkene).I tillegg til den beslektede prosjekteringen  at 2 millioner bevarte trær i parken i det minste vil dempe 2 millioner ton C02 fra veksten av trær,forklarer også dette WIFS fornuftige prosjektering ved at planting av nye trær, som en del av Bærekraftig Rehabiliteringsprosjekt ,  er en prosess godt underveis og i rute til å restaurere et overall antall av 4.3 million ton ‘reddet’ av Parken enten som redusert Co2 eller unngåtte utslipp.”

Fra:

2016 Raintrust Sustainable Venture´s validation report.