Bio-Mangfold

  • Etablerte den første genbanken med 64 forskjellige arter mangrove, blant disse truede arter på IUNCs røde liste.
  • Samlet morplanter og frø fra endemisk truede arter for lagring i den globale frøkjelleren på Svalbard og reddet planter ved formering i WIF moderne plantelaboratorium for utvikling.
  • Beskytter ville elefanter og sjøpattedyr (Dugonger)

Forskning på jordsmonn, vann, fauna og flora vil fortsette etter en innledende 3-årsperiode, i tillegg til en sosial intervensjon for å bekjempe fattigdom som del av den bærekraftige strategien..

Å ta vare på biomangfoldet gjøres ikke bare for å opprettholde allerede eksisterende flora og fauna, men også for å berike miljøet med verdier i tillegg, slik som å etablere den første mangrove genbanken med 64 arter av alle typer mangroveskog og andre beslektede typer.Dette er av stor verdi for konservering av det rike genmaterialet til mangroven i Myanmar . Noen av disse plantene er på IUCN,s liste  over truede arter .En av disse trodde man først hadde gått tapt i Myanmar,og med bare noe få igjen i Indonesia.Men så ble den identifisert igjen i parken og er nå tatt vare på og beskyttet for å leve videre ved å plante flere. Parken har også klart å få tak i frø fra det høgste kjente mangrovetreet i verden (I Ecuador),64 m høgt. Nye planter er allerede vellykket plantet.

NYPA

Skape levebrød og bevare bærekraftig bio-mangfold

Nypa mangrovepalmen er den eldste av de 3 eldst kjente treslagene i verden, over 70 millioner år gamle. Det har i løpet av tiden tilpasset seg ekstreme værforhold ved at stammen vokser vertikalt ned i jord men grenene over. Det kan motstå enhver monstersyklon siden grenene er fleksible og reiser seg igjen når uværet er over. Nypa produserer 50% mer sukker i sevja enn sukkerpalmen. Dette er den rikeste resursen for produksjon av helsebringende søtningsmiddel med invertert sukker av beste kvalitet, i tillegg til å være rik på antioksidanter.

Nypasevje kan også bli bruk i produksjon av biodiesel. Den er en bærekraftig resurs som ikke er fullt utnyttet, Myanmar har tusenvis av hektar Nypapalme som kan skape verdifull inntekt for tusener av folk i kystområdene.

Worldviews pilotprosjekt for nypa sevjeproduksjon er en del av vårt levebrøds og bio-mangfoldstrategi, som har produsert 800 liter av dette helsebringende søtstoffet som en prøve. Laboratorieprøver bekrefter dets høye verdi som helseprodukt samt naturlig søtstoff for husholdninger, bakerier og industri.

I løpet av neste fase vil energibesparende vakumkokere bli presentert for produksjon av høykvalitets sevje. Vi planlegger å starte landsbybaserte enheter i arbeid med dette, som vil skaffe inntekt for tusener av mennesker og samtidig bevare denne verdifulle mangroveplanten for framtida. Vi søker partnere med tilgang til det globale markedet for å sikre bærekraftig produksjon som igjen vil bety mer arbeid til folk i kystbyene. Her drar man fordelene av en 70 millioner år gammel naturressurs i tilpasning til klimaforandringene.