Bærekraftig Utvikling

Sustainable Development
  • Etablere Gliricidia oljetrærplantasjer for å beskytte mangrover.
  • Øke fiskeressurser gjennom mangroverestaurering og etablering av det første østersprosjektet.
  • Beskytte landsbyer ift oversvømming ved å etablere demninger.
Bærekraftig utvikling

Majoriteten av folk i prosjektområdet lever under fattigdomsgrensen. De kjemper for å        overleve med svært lite, og er bekymret for framtida. Naturressursene går nedover hand i hand med ødeleggelsen av mangroveskogene og nedgangen av mat fra havet. Folk er også i økende grad bekymret for tapet av mangrove som igjen vil medføre fare for ekstremvær slik som monstersyklonen Nagris i 2008

Vår streben er ikke bare å dempe Co2 klimagasser, men også å hjelpe folk med å skape en bedre og tryggere eksistens uten å ødelegge naturressurser for å overleve kortsiktig.

Our target is to increase income for the 63% living below the poverty line, with 100% higher income within the next 5 years. Livelihood creation, education, improvement in health services and introduction of renewable energy are on top of the agenda.

After three years of working with the communities, people (har fått mer tiltro til framtida) have become more confident of their future. More jobs have been created, wood saving stoves, village energy forests, distribution of solar lights and other support introduced, and char coal burners of mangrove have been supported with new income opportunities, providing them better lives than before.

This is only the beginning. The project is aiming at a social and economic revival based on sustainable development principles. As more resources are generated, development will secure the future people deserves, while contributing to combatting climate change.

Sustainable development is solidarity with ourselves and the children of the future.