Hjelp oss med 

å plante en milliard

mangrovetrær

til støtte for FN Paris Klimaavtale og FN Bærekraftsmål

PLANT TRÆR NÅ!

Hovedsamarbeidspartnere

WORLDVIEW INTERNATIONAL FOUNDATION

Et gry av håp for vår kjære planet.

Vårt oppdrag er å plante en billion mangrovetrær,som vil ha en dempende effekt på 500 millioner tonn Co2.I tillegg vil dette styrke og sette kystsamfunn i stand  til å få et bedre liv, ved å fremme biomangfold og samtidig beskytte truede biologiske arter.

PLANT TRE NÅ!

5993435

5.111.435 trær er plantet

The challenge

Climate change is a fact. C02 gases in the atmosphere is rapidly increasing, in spite of international climate agreements. 

In May 2019, Mano Loa Observatory in Hawaii measured 415,25 CO2 parts per million,  the highest in human history. This is above the target to contain global temperature increase below 2 degrees C.

Blue carbon

Our solution

Thor Heyerdahl Climate Park

Of all trees on the planet, the mangrove is the only one that grows in salty water.

It´s protecting lives and properties from cyclones and other extreme weather, as well as protecting shorelines from sea level rise.

Mangroves provides livebearing ecosystems services.  

The network of roots also filters polluted water in protection of seagrass and coral reefs. 

WIF

Thor Heyerdahl Klimaparker

Based on this incredible characteristics, we claim The mangrove tree to be the Game Changer that can help battle climate change.

At Thor Heyerdahl Climate Parks we have observed the unique qualities of the mangrove, and already planted millions of them. We aim to plant a billion in the coming years mitigating 500 million tons of CO2.

While scientists all over the world look for ways to capture CO2 from the atmosphere, we are already delivering. We are now ready to gain speed, and therefore ask you to join us in planting one billion mangrove trees.

1

Phase one

THK er et vanlig navn på områdene der Wif planter nå,og tidligere har plantet trær.Første fase(del) av parkene består av 2200 hektar(mål)mangrovetrær som skal restaureres. Dette vil ha en dempende effekt på 3.600.000 tonn Co2,i tillegg verdifull påvirkning av miljøet,og god beskyttelse av liv og eiendom i sårbare kystsamfunn.
2

Phase two

Andre fase er å starte et parkområde på 2100 hektar i 2019-2023.Et større prosjekt på 75000 mill hektar som gjelder planting og bevaring av trær,er planlagt i Myanmar.Total Co2-demping(reduksjon) for disse to nye prosjektene er 150 mill.tonn Co2.
3

Phase three

Tredje fase i 2020 er startfasen for India og Indonesia.Det endelige mål er å oppnå planting av en milliard trær.

Det å restaurere tapt mangroveskog er et praktisk og meningsfullt bidrag til å styrke naturens egen evne til å skape klimabalanse,utprøvd gjennom årtusener.Å plante disse  mirakeltrærne er mer enn en visjon,det er en feiring av livet på jorda.At vi tror på en levelig framtid er mer enn en drøm,det er en forpliktelse overfor vår globale verden.

Dr.Arne Fjørtoft,

Generalsekretær og grunnlegger av Wif,konsulent for FN.

Co2-demping:

I følge den internasjonalt aksepterte metodologi,vil hvert tre ha reduserende effekt på 500 kg gjennom 25 år.

See the World Bank’s emission statistics by country to  find out what investment is needed for you to become carbon positive: data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC

For Norway (emission per person close to 10 tons, yearly) investment is USD 70 per person (average NOK 500). 

How we spend your contribution: 

  • 67 % for tree-planting and monitoring
  • 25 % for sustainable development / poverty reduction
  • 8 % for administration and reporting

By using Open Forest satellite pictures, supporters will be able to observe their trees via registered polygons. Each certificate is marked with polygons for your trees.

Annual audit report will be available for supporters

Generalsekretær FN.

Kofi A. Annan

Frihet fra tvang sikrer friheten til folket.Worldvieuw og dets sidestykke Young Asia Television er drivhjul for fred og internasjonal forståelse.Disse er et eksempel på hvordan mediaorganisasjonene kan bidra til bevaring og utvidelse av demokratiet.

Oppdagelsesreisende,forfatter og den første visepresident i Wif.

Thor Heyerdahl

“Et globalt perspektiv sikter mot å forbedre forståelsen mellom både utviklede samfunn og samfunn som er mer eller mindre i støpeskjea.Begge disse samfunnene har noe å bidra med ift. hverandre”.

Mangroverestaurering

Prosjektet startet i 2012 med 3 års forskning på restaurering av mangrove i en del kystområder,som beskyttende tiltak mot de negative effektene av klimaforandringene, som utslippene av klimagasser.

Bærekraftig utvikling

62 % av befolkningen i samfunnene lever under FN,s fattigdomsgrense.Vårt mål er å øke inntekter med over 100% i løpet av de neste 5 år,dette ved å fokusere på levekår og slik generere inntekter som en del av vårt arbeide med tilpasning til klimaforandringene.

Biomangfold

Biomangfold betyr ikke bare å opprette allerede eksisterende flora og fauna,men også å berike miljøet med verdier slik som en genbank med 64 arter av mangrove og beslektede arter.
Vi beskytter også utryddingstruede arter som elefanter,havskilpadder og dugonger i parkområdene.

Partners 

Mary Hellstrøm,Utenriksminister for Sverige og styremedlem i Wif.

Mary Hellstrøm

“Global oppvarming er den største utfordringen i menneskets historie,men vi kan vinne denne kampen med støtte fra enhver som bryr seg.Jeg har besøkt Thor Heyerdahl,s Climate Park i Myanmar,og erfart en effektiv prossess med stor lokal og global påvirkning."

Miljøvernleder og Visegeneralsekretær i FN.

Erik Solheim

Klimakonferansen i Paris i des.2015 ga håp for framtida.For å holde temperaturøkningen under 2 grader Celsius,er det et presserende behov for øyeblikkelig handling.I tillegg til å begrense utslipp og redusere det Co2 som allerede finnes i atmosfæren,er det like viktig å beskytte verdens regnskoger mot hogst,og gjenoppbygge tapt mangrove.Disse tiltakene er essensielle for å nå ønskede mål.Et av landene som har stort behov for å gjenoppbygge mangroven,er Myanmar.